THINKWARE

THINKWARE

THINKWARE är en av världens ledande tillverkare av högkvalitativa dashcams. Bolaget har sitt säte i Sydkorea och produkterna säljs idag över hela världen. Produkterna säljs under det egna varumärket men man OEM-tillverkar även produkter som sedan säljs under eget namn av, bland andra, Mercedes Benz, Volkswagen och Denso. AAMP Global distribuerar varumärket i USA och Europa, och AAMP Nordic AB kommer således hantera all distribution på den Nordiska marknaden.
I Sverige har marknaden för dashcams varit ganska sval jämfört med andra länder, då Svensk lagstiftning fram tills ganska nyligen förbjöd användandet av dem. Nu har en dom i högsta förvaltningsdomstolen dock slagit fast att det är lagligt att använda dascams i Sverige, och marknaden börjar ta fart ordentligt.
Vad är en dashcam? Varför vill man montera en sådan i vindrutan på sin bil?
En dashcam fyller många funktioner, beroende på modell, som t.ex;
• Inspelning av trafikhändelser
• Fordonsövervakning vid parkering
• Kollisionsvarningar
• Filkörningsassistans
• Spårning
• Fartkameravarning

Med hjälp av sensorer, GPS-positionering och gyro kan en dashcam själv känna av om fordonet är med om en olycka och direkt börja filma händelsen, med start redan 10 sekunder innan själva händelsen. Med hjälp av GPS-positionering kan man även se på Google Maps exakt var händelsen inträffade.
Många av modellerna är även aktiva när bilen står parkerad. Om någon rör sig nära fordonet, eller om gyro-sensorn känner av minsta vibration så startar inspelningen så att du i efterhand kan se vad som hänt, och vem som låg bakom händelsen.
Förutom denna säkerhetsnytta så kan det ju vara roligt bara att kunna se spårloggar för resan man gjort, på en Googlekarta i efterhand.
THINKWARE är valet för dig som vill ha en pålitlig och högkvalitativ kameralösning.

Läs mer